edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2020 BMW M8 Competition (2-Dr Coupe) at Elite BMW Automobile, Gloucester, Ontario