edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2021 BMW i3 S (4-Dr Hatchback) at Elite BMW Automobile, Gloucester, Ontario