edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2019 BMW M2 Competition (2-Dr Coupe) at Elite BMW Automobile, Gloucester, Ontario