edealer reporting edealer reporting edealer reporting edealer reporting 2021 BMW M2 Competition (2-Dr Coupe) at Elite BMW Automobile, Gloucester, Ontario